Sluit nu online uw autoverzekering af

U heeft zojuist een mooi occasion of een nieuwe auto bij ons aangeschaft. Of u wilt graag overstappen naar een nieuwe verzekeraar, of gewoon eens kijken of niet ergens anders goedkoper of tegen betere voorwaarden uw auto kunt verzekeren. Dat kan bij ons volledig online!

Vergelijk direct uw autoverzekering, en sluit gelijk af of vraag een vrijblijvende offerte aan

Gebruik onderstaand formulier voor het berekenen van uw premie bij verschillende verzekeraars in Nederland. U kunt vervolgens gemakkelijk de voorwaarden vergelijken, een offerte aanvragen of direct afsluiten. Lees voordat u begint de tekst onder het formulier.

Van Amerongen Autotaalservice, uw vertrouwd Volvo specialist, maar niet uw verzekeraar!

 

De verzekeringen die u via onze website geadviseerd krijgt en kunt afsluiten zijn niet van Van Amerongen Autotaalservice zelf. U sluit een verzekering af bij een van de AFM geregistreerde verzekeraars in Nederland. Zie ook het kopje Disclaimer op deze pagina voor meer informatie.

Execution only

Bij ‘execution only’ maakt u zelf de keuze voor een verzekerings- of bancair product en voert u bij de aanvraag ervan zelf de gegevens in die nodig zijn. Omdat onze adviseur u hierbij geen advies heeft gegeven of handelingen heeft verricht, kunnen er beperkingen gelden met betrekking tot de
aansprakelijkheid van ons bedrijf bij onder andere schade die het gevolg is van een onjuiste
productkeuze die u heeft gemaakt, of fouten die zijn ontstaan bij het invoeren van de aanvraag.

DISCLAIMER

Gebruik van deze website
De uitkomst van eventuele berekeningen is mede gebaseerd op de door u ingevulde gegevens en is
niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de
geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen risico en rekening.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze website afgebeelde gegevens, zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s, illustraties,
grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van, in licentie bij of gedeponeerd door Van Amerongen Autotaalservice. Zij worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Ondanks het feit dat Van Amerongen Autotaalservice de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan Van Amerongen Autotaalservice niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Van Amerongen Autotaalservice streeft ernaar dat de informatie op deze website correct is. Van Amerongen Autotaalservice is echter niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van de website en evenmin voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd of niet tijdig ontvangen of verzenden van gegevens online. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van haar website zouden kunnen ontstaan. Voor de inhoud van websites die niet door Van Amerongen Autotaalservice worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze website aanvaardt Van Amerongen Autotaalservice geen enkele aansprakelijkheid.

Virussen
Van Amerongen Autotaalservice garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen
Van Amerongen Autotaalservice behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

www.autotaalservice.nl | tel 0343 - 51 6868 | info@autotaalservice.nl | Nijendal 18, 3972 KC Driebergen Rijsenburg
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: van 08:00 t/m 17:30 | Zaterdag: van 09:00 t/m 17:00 | Zondag: gesloten