Disclaimer

 

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Van Amerongen Autotaalservice. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Van Amerongen Autotaalservice is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiƫren.
 

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Van Amerongen Autotaalservice, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Van Amerongen Autotaalservice is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.
 

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Van Amerongen Autotaalservice niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Van Amerongen Autotaalservice aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

www.autotaalservice.nl | tel 0343 - 51 6868 | info@autotaalservice.nl | Nijendal 18, 3972 KC Driebergen Rijsenburg
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: van 08:00 t/m 17:30 | Zaterdag: van 09:00 t/m 17:00 | Zondag: gesloten